Zie ook

Ledengedeelte

Psychoanalyse

Psychoanalyse is een hoogfrequente therapievorm van 4 à 5 x per week waarbij de cliënt op de bank ligt de therapeut achter de bank zit. De cliënt en de analyticus proberen samen te ontdekken hoe onbewuste patronen van invloed zijn op de relaties, gedragingen en gevoelens van de cliënt. Ook proberen zij te begrijpen hoe deze patronen zich ontwikkeld hebben. Door de intensieve frequentie treden interactiepatronen in de relatie tussen cliënt en de analyticus op, die de cliënt ook met de buitenwereld heeft. Middels bewustwording van deze patronen kan iemand zichzelf op een dieper niveau beter leren kennen, snappen waarom de patronen zijn ontstaan en leren andere beslissingen te nemen in zijn of haar leven. Een psychoanalyse is een zeer intensieve behandelvorm die geïndiceerd is als er al langdurig problemen spelen, de lijdensdruk hoog is en vaak eerdere behandelingen weinig veranderingen bewerkstelligd hebben.