Psychoanalytisch Centrum Noord

In Psychoanalytisch Centrum Noord werken psychoanalytici en psychoanalytisch psychotherapeuten met elkaar samen om de kwaliteit en beschikbaarheid van de psychoanalytische behandeling in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe te garanderen. PAC Noord belegt daartoe wetenschappelijke avonden voor de eigen leden, bevordert onderlinge intervisie en kent een indicatiestellingsoverleg voor psychoanalytische behandelingen.

Voor diegenen die willen verwijzen of zelf op zoek zijn naar een psychoanalyticus of een psychoanalytisch georiënteerde psychotherapeut biedt de website een lijst van aansloten leden/behandelaren.

Als psychoanalytische behandelaren willen we graag onze klinische kennis en kunde delen met andere GGZ-collega’s en met GGZ-opleidelingen. Dit doen we onder andere door het organiseren van collegereeksen in samenwerking met het PPO (Postmaster opleidingsinstituut voor Psychologie en Orthopedagogiek).

Onderdeel van het PAC Noord is de Psychoanalytische Werkgroep Groningen die 5 maal per jaar een refereeravond organiseert. De avonden zijn toegankelijk voor leden van NPaV en NVPP en degenen die daar in opleiding zijn. Ook andere belangstellenden ( BIG–registratie vereist ) kunnen, na overleg met het bestuur, de avonden bijwonen. Contact opnemen kan met Mirjam Kootstra (email : mirjamkootstra@kpnmail.nl).

Tenslotte vestigen we incidenteel ook de aandacht op toepassingen van het psychoanalytisch gedachtengoed. 

Onze activiteiten worden hieronder aangekondigd en toegelicht.

Nieuwsberichten

Lezing: De therapeutische relatie in psychotherapie

Lezing: De therapeutische relatie in psychotherapie

In de serie ‘ Pieter Boekelezing ‘ te Groningen wordt op 4 november 2019 de volgende lezing gehouden :De therapeutische relatie in psychotherapie. Spreker Anton Hafkenscheid. https://sggroningen.nl/evenement/de-therapeutische-relatie-psychotherapie