Zie ook

Ledengedeelte

Aanmelding als (belangstellend) lid van PAC Noord

U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van onze vereniging wanneer u lid bent van de NPaV of de NVPP of daartoe in opleiding bent. U kunt zich aanmelden als belangstellend lid wanneer u registerlid van de NVVP bent of wanneer u belangstellend of aspirantlid van de NVPP, maar niet in opleiding bent voor het gewone NVPP lidmaatschap.

Aanmelden kan via het het secretariaat (mirjamkootstra@kpnmail.nl).