Zie ook

Ledengedeelte

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie bij kinderen en jongeren

Psychoanalyse bij kinderen en jongeren is een behandelvorm , waarbij de psychoanalyticus afhankelijk van de ernst en de aard van de problematiek psychoanalytische psychotherapie doet van 1,2 of 3 keer wekelijks of een psychoanalyse van 4 tot 5 keer per week. De analyticus probeert zo nauwkeurig mogelijk te volgen wat er gebeurt tijdens het spel of gesprek. Op momenten dat dit kan, duidt de analyticus wat er emotioneel gaande is. Dit in de hoop de breuken in de ontwikkeling inzichtelijk te maken. Er is dan weer kans een stap verder te groeien. De hoge frequentie hoopt een plek te bieden om dit wervelende proces op te vangen. Aan ouders wordt parallel ouderbegeleiding geboden. Deze behandeling past bij kinderen en jongeren, die vaak op vele fronten van hun ontwikkeling vastgelopen zijn. Dit uit zich vaak in allerlei emotionele en sociale klachten en problemen. De behandeling vraagt dat er een voldoende stabiele thuissituatie aanwezig is.